TRADERTOWN.my

Gambar oleh TRADERTOWN.my

LTCUSD

LTCUSD dalam wave (c) of ((2)) yang akan lengkap di antara paras 192.26-182.03 sebelum meneruskan kenaikan. Jika LTCUSD terus naik melepaskan 208.12, ia bermakna wave ((2)) sudah tamat dan menuju wave ((3)). Jika LTCUSD kekal di atas 192.26, ia menunjukkan wave ((3)) telah dalam proses dan akan naik lebih dari 208.12

group signal picture

Kongsi Melalui:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *